Servisi

Prodaja lož ulja

Optima benz group loživa ulja rade u saradnji sa Ina Mol grupacijom. Lož ulja su tekući destilati nafte a najviše se koriste kao izvor energije za proizvodnju toplote, kao i pogonska goriva za poljoprivredne mašine i strojeve koji se koriste u industriji.

Vršimo distribuciju i dostavu lož ulja na lokacije po dogovoru sa specijalizovanim vozilima optima benz groupe.