Dostava naftnih tečnih derivata

Vršimo usluge transporta tečnih naftnih derivata i opasnih materija po dogovoru i unaprijed određenim terminima. Raspolažemo sa velikim brojem kamiona specijalizovanim za ovu namjenu i u zavisnosti od obima isporuke možemo da ponudimo izuzetno pristupačne cijene, sa najvišim standardima u sigurnosti i kvalitetu isporuke.

Optima benz group koristi najmodernija vozila marke Mercedes i Iveco specijalizovana za transport tečnih naftnih derivata i opasnih materija.

Scroll to Top