Moderne benzinske pumpe Optima Benz Group, kvalitet koji se prepoznaje.

Moderne benzinske pumpe, transport i maloprodaja tečnih naftnih derivata je osnova poslovanja Optima benz group. Transport tečnih naftnih derivata je početak našeg poslovanja, Naša tradicija traje još od 1998 godine kada smo počeli sa ovim poslom. Trenutno poslujemo na lokaciji u Vranjaku na starom putu Modriča Doboj gdje se u okviru benzinske pumpe nalaze prodavnica, kafe bar i drugi sadržaji. Dok se sjedište firme i kancelarije nalaze na adresi Šamački Put 22 Modriča.

Već dugi niz godina radimo u sferi transporta tečnih naftnih derivata. Posjedujemo više specijalizovanih vozila za prevoz istih. Obavljamo poslove za neke od najpoznatijih firmi u okviru naftne industrije.

Cilj nam je da vaše prevozno sredstvo dobije najkvalitetnije gorivo, kao i da samim tim bude “zdravije”, ekonomičnije i boljih performansi.

Ukazano povjerenje  koje traje već više od 20 godina u sferi poslovanja sa tečnim naftnim derivatima želimo da traje i dalje. Zato se trudimo da Vam obezbjedimo samo najbolje usluge i proizvode.
Vaša Optima Benz Group.

OPTIMA BENZ GROUP KROZ ISTORIJU

1998

Početak poslovanja sa naftom i naftnim derivatima

1998 je godina kada smo počeli sa radom u oblasti nafte i naftnih derivata. Počeli smo sa nesigurnošću koliko dugo ćemo raditi i kako će se posao razvijati u narednih par godina. Ono što nas je navelo da pokrenemo firmu je razumjevanje da možemo pružiti usluge visokog kvaliteta po izuzetno pristupačnim cijenama što će nas izdvojiti od konkurencije.

2002

Otvaranje optima benz benzinske pumpe u Modriči

2.7.2002 godine posle višegodišnjeg rada u sferi transporta tečnih naftnih derivata, otvaramo našu prvu benzinsku pumpu u Modriči pod imenom Optima Benz. Od 2002 godine proširujemo obim poslovanja i na malopradaju tečnih naftnih derivata u okviru benzinske pumpe u Modriči.

2009

Otvaranje optima benz benzinske pumpe u Crkvini

Otvaranje optima benz benzinske pumpe u Crkvini opština Šamac, na magistralnom putu M17. Od 2012 godine selimo kompletno poslovanje u novi poslovni objekat u Crkvini gdje nastavljamo sa maloprodajom i transportnom tečnih naftnih derivata.

2020

Otvaranje optima benz benzinske pumpe u Vranjaku

Otvaranje nove benzinske pumpe u Vranjaku i promjena brenda Optima Benz u Optima Benz Group. Zbog povećanog obima poslovanja te kvaliteta i tradicije koju smo ustanovili radeći u Modriči i Crkvini proširujemo svoje maloprodajne kapacitete i na benzinsku pumpu u Vranjak.